Polityka Prywatności

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące fukncjonowania zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail , reklamacje rozpatrywa ne są przez działalność nierejestrowaną Gierkomaniak pod adresem
Kościuszki 53 39-300 Mielec Marcel Myśliwiec gierkomaniak23d@gmail.com telefon: 554123912 czas na reklamacje wynosi 14 dni roboczych .

2. W przypadku wystąpienia blokady konta premium spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem kont (nie zastosowaniem się do załączonej instrukcji / postępowaniem wbrew załączonej instrukcji / postępowaniem nie zgodnym z załączona instrukcją) reklamacje nie będą uwzględniane.

3. Firma nie zobowiązuje się dostarczać nowych danych do kont premium w których wystąpią problemy z tytułu blokad niezależnych z naszej strony

ZWROTY PRODUKTÓW

1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego.

2. Dokonanie zwrotu produktu następuje w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail , zakupiony produkt również należy odesłać na ten sam mail – gierkomaniak23d@gmail.com ( zerowy koszt obu stron zwrotu ) zwroty rozpatrywane są przez działalność nierejestrowaną Gierkomaniak pod adresem
Kościuszki 53 39-300 Mielec Marcel Myśliwiec gierkomaniak23d@gmail.com telefon: 554123912

3. Zwrot jest rozpatrywany w terminie od 3 do 7 dni roboczych

4. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwr